RVB transformatorinis greičio reguliatorius

RVB transformatorinis greičio reguliatorius

RVB – penkių pakopų transformatoriniai reguliatoriai skirti, keičiant įtampą, keisti vienfazių ventiliatorių sukimosi greitį, be variklio šiluminės apsaugos jungties.
Ventiliatoriaus maksimali srovė negali viršyti 75 % maksimalios reguliatoriaus srovės.
Transformatoriaus apsaugos nuo perkaitimo.
Greičių pakopos yra fiksuotų įtampų ir perjungiamos su rotaciniu jungikliu.
Su vienu greičio reguliatoriumi galima valdyti keletą variklių, jei suminis visų variklių srovės sunaudojimas neviršija maksimalios reguliatoriaus srovės.
Maksimali aplinkos temperatūra 40 °C, maksimali reguliatoriaus darbo temperatūra 70 °C, ribojama apsauga nuo perkaitimo
Gaminys atitinka EB direktyvos saugos reikalavimus: Žemųjų Įtampų Direktyva (LVD) 2006/95EB. Buvo taikytas šis darnusis standartas: buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai LST EN60335-1. Atitiktį patvirtinantis dokumentas: UAB „Elektrotechninių gaminių sertifikavimo centras“ (EGSC) atitikties sertifikatas: Nr. CE801.B13002 ir EGSC Bandymų centro bandymų protokolas: Nr. AFD.01.2282-13.

Detalus aprašymas

RVB – penkių pakopų transformatoriniai reguliatoriai skirti, keičiant įtampą, keisti vienfazių ventiliatorių sukimosi greitį, be variklio šiluminės apsaugos jungties.
Ventiliatoriaus maksimali srovė negali viršyti 75 % maksimalios reguliatoriaus srovės.
Transformatoriaus apsaugos nuo perkaitimo.
Greičių pakopos yra fiksuotų įtampų ir perjungiamos su rotaciniu jungikliu.
Su vienu greičio reguliatoriumi galima valdyti keletą variklių, jei suminis visų variklių srovės sunaudojimas neviršija maksimalios reguliatoriaus srovės.
Maksimali aplinkos temperatūra 40 °C, maksimali reguliatoriaus darbo temperatūra 70 °C, ribojama apsauga nuo perkaitimo
Gaminys atitinka EB direktyvos saugos reikalavimus: Žemųjų Įtampų Direktyva (LVD) 2006/95EB. Buvo taikytas šis darnusis standartas: buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai LST EN60335-1. Atitiktį patvirtinantis dokumentas: UAB „Elektrotechninių gaminių sertifikavimo centras“ (EGSC) atitikties sertifikatas: Nr. CE801.B13002 ir EGSC Bandymų centro bandymų protokolas: Nr. AFD.01.2282-13.