UAB „Technogaja“ – specializuotos veiklos bendrovė, gaminanti ir aptarnaujanti produktus susijusius su oro valymu. Tiekiami produktai gaminami iš aukščiausios kokybės komponentų, taikant šiuolaikines technologijas ir laikantis standartų reikalavimų.

Augant gamybiniams pajėgumams bei gaminamų produktų paklausai, atsiranda poreikis sertifikuoti gaminius plečiant eksporto rinkas. Nauji rinkai siūlomi oro filtrai yra inovatyvūs ne tik įmonės, bet ir rinkos mastu, pvz. gamybiniuose ir energetikos pastatuose, kuriuose vyrauja dideli oro srautais, todėl jiems reikalingi atitinkami sertifikatai. Projekto metu bus siekiama įsigyti sertifikatą ISO 16890 skirtą gaminamiems filtrams, turėdama šį sertifikatą atitinkančius produktus įmonė taps konkurencingesne tarptautinės rinkos dalyve, didins eksporto pajamas, savo bei šalies žinomumą.

Siekiant sertifikuoti gaminamus produktus UAB „Technogaja“ įgyvendina projektą „UAB „Technogaja“ produkcijos sertifikavimas siekiant skatinti pajamų augimą“ (projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-04-0034).

Projekto vertė 24 870 eurų, iš kurių 12 435 Eur yra finansuojama Europos regioninės plėtros fondo, likusią dalį sudaro įmonės lėšos.

 

Susisiekime

Contact Us image

Informacija apie filtrus, įrenginius, jų užsakymus, taip pat konsultacijai skambinkite

+370 (37) 208554