UAB „Technogaja“ įgyvendina iš dalies Europos regionines plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Technogaja“ gamyboje“.

 

Projekto tikslas: įmonės gamybos procesų skaitmeninimas, diegiant programinę įranga, taip pat įsigyjant našią, su skaitmeninėmis technologijomis integruotą įrangą ir taip sudarant sąlygas darbo našumo augimui.

Projekto veiklos: technologinio audito atlikimas, programinės įrangos diegimas, naujų inovatyvių įrenginių įsigijimas.

UAB „Technogaja“ yra sparčiai auganti inovatyvi vėdinimo sistemų filtrų gamybos įmonė. Didelė dalis įmonės produkcijos eksportuoja. Išsilaikyti konkurencinėje aplinkoje ir plėsti veiklą Lietuvos bei eksporto rinkose įmanoma tik taikant skaitmenines technologijas ir diegiant su skaitmeninėmis technologijomis integruotus didelio našumo įrenginius.

Įmonė atliko technologinį auditą, po kurio ketina įdiegti programinę įrangą, taip pat įsigyti modernią su skaitmeninėmis technologijomis integruotą įrangą tokiu būdu išplečiant gaminių asortimentą.

Planuojama gaminami aukštesnės filtravimo klasės oro filtrus, kurie leis patenkinti poreikius vartotojų, turinčių aukštus oro filtravimo kokybės bei energetinio efektyvumo reikalavimus. Tai leis padidinti oro filtrų gamybos apimtis ir įmonės darbo našumą.

Šis projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondu investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Priemonės tikslas: paskatinti pramonės mažas ir vidutines įmones ( MVĮ) skirti lėšų technologiniam auditui atlikti, kuris padėtų įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir taip užtikrintų jų investicijų į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą tikslingumą, sudarytų sąlygas įmonių darbo našumo augimui, taip pat paskatintų MVĮ pokyčius ir darbo našumo didinimą, diegiant pramonės įmonių procesų skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose

Projekto biudžetas: 2 218 531,00 Eur;

Projekto finansavimas: 998 618,95 Eur.

Planuojama projekto veiklų pabaiga: 2021 metai.

Susisiekime

Contact Us image

Informacija apie filtrus, įrenginius, jų užsakymus, taip pat konsultacijai skambinkite

+370 (37) 208554