UAB „Technogaja” įgyvendina iš dalies Europos regionines plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „Technologinių inovacijų diegimas UAB „Technogaja“ gamyboje.

Projekto veiklos: naujų inovatyvių įrengimų įsigijimas.

UAB „Technogaja” yra sparčiai auganti inovatyvi vėdinimo sistemų filtrų gamybos įmonė. Didelė dalis įmonės produkcijos yra eksportuojama. Šiuo metu gamybos proceso metu patiriamos ženklios žaliavų bei elektros energijos sąnaudos, taip pat susidaro atliekos, kurių dalies negalima perdirbti.

Projekto tikslas – įsidiegti technologines ekoinovacijas siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Įmonė ketina įsigyti modernius įrengimus ir pradėti gaminti atnaujintus bei naujus produktus, tokiu būdu reikšmingai praplečiant gaminių asortimentą. Įsigyjami efektyvūs įrengimai padidins darbo našumą, medžiagų apdorojimo ir detalių sujungimo tikslumą. Tai leis pagerinti metalo, kartono bei kitų žaliavų išeigą, sumažinti atliekų kiekius ir sudarys sąlygas taupyti elektros energiją.

Šis projektas vykdomas pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondu investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Eco-inovacijos LT+“.

Priemonės tikslas: skatinti labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones diegti technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Projekto biudžetas: 1 591 200,00 Eur;

Projekto finansavimas: 716 040,00 Eur.

Planuojama projekto veiklų pabaiga: 2021 metai.

ES projektas Technogaja

Susisiekime

Contact Us image

Informacija apie filtrus, įrenginius, jų užsakymus, taip pat konsultacijai skambinkite

+370 (37) 208554