Sprogių medžiagų filtravimas

Apdirbant gaminius iš aliuminio, nerūdyjančio plieno, plastiko susidaro ypač sprogios dulkės. Jų koncentracija prie tam tikrų sąlygų gali sudaryti sprogų mišinį. Todėl šių dulkių siurbti įprastinėmis priemonėmis nerekomenduojama. Sprogioms dulkėms sugaudyti naudojami įvairūs įrenginiai, specialiai pritaikyti ir su reikalingomis saugos priemonėmis. Įranga – saugi naudoti su apdirbamomis sprogiomis medžiagomis žymima ATEX žymėjimu. Tiek varikliai su ventiliatoriais, tiek valdymo pultai, tiek įrangos korpusai yra gaminami su specialiu saugiu išpildymu. Siekiama, kad nebūtų sudaromos jokios sąlygos sprogimui įvykti. Papildomai įrangą galima komplektuoti rankinėmis arba automatinėmis gesinimo sistemomis.