Medžio dulkių nutraukimas

Medžio dulkės, pjuvenos ar skiedros šalinamos iš darbo vietų įvairiais filtravimo įrenginiais. Individualioms darbo vietoms skirti vietinio nusiurbimo ir filtravimo įrenginiai. Kai medžio apdirbimų vietų yra kelios, jas galima prijungti prie vieno nusiurbimo įrenginio.

Išsiurbtas oras gali būti išmetamas į lauką arba grąžinamas į patalpą. Grąžinant – taupysite šilumą. Oro filtravimo įrenginiai parenkami pagal daugelį kriterijų. Pavyzdžiui-pagal dulkių tipą: kokių dulkių ar pjuvenų bus daugiau, medienos, medžio plokštės, ar skiedrų. Filtrai dažniausiai naudojami su antistatinėmis dangomis, kad būtų pirminė apsauga nuo sprogimo. Filtravimo įrenginiai pilnai išvalo orą ir surenka medžio dulkes ar pjuvenas į kaupyklas, iš kurių šios atliekos gali būti naudojamos biokuro gamybai.