Pneumotransporto sistemų montavimas

Gamybos procesų metu susidaro dulkės, milteliai, drožlės, pjuvenos ir kitos birios medžiagos, kurios priverstinai šalinamos iš darbo aplinkos. Šių birių medžiagų nusiurbimui statomi aspiraciniai įrenginiai, kurie nusiurbia minėtas medžiagas ir orą išvalo. Nusiurbimui ir dulkių perpumpavimui montuojami vamzdynai, kurie vadinasi pneumotransporto vamzdynais. Mūsų įmonė paskaičiuoja ir sumontuoja šiuos pneumotransporto vamzdynus. Dirbame ir itin aukštose patalpose ar lauko sąlygomis.