ISO 16890

Nuo 2018 m. liepos mėn. visiškai įsigalioja naujasis standartas ISO 16890, kuris pakeičia iki tol galiojusį standartą EN 779:2012. Pereinamasis periodas, kuriuo galiojo abu standartai, tęsėsi 18 mėnesių nuo 2017 m. sausio mėn. ISO 16890 standarte apibrėžiama ir aprašoma įranga, medžiagos, techninės specifikacijos, reikalavimai ir procedūros siekiant gauti laboratorijoje patvirtintas oro valymo prietaisų (filtrų) veikimo charakteristikas ir efektyvumo klasę, remiantis išmatuotu dalelių efektyvumu, paverstu kietųjų dalelių efektyvumo (ang. particulate matter efficiency – ePM) nustatymo sistema. Remiantis šiuo standartu, simbolis ePMx apibūdina oro valymo prietaiso (filtro) efektyvumą dalelių, kurių optinis diametras yra tarp 0,3 µm ir x µm, atžvilgiu. Toliau pateikiami dalelių dydžių intervalai, naudojami ISO 16890 standarte, yra susieti su atitinkamomis efektyvumo vertėmis:

Efektyvumas Dydžio intervalas, µm
ISO coarse >10
ePM10 0,3 ≤ × ≤10
ePM2,5 0,3 ≤ × ≤2,5
ePM1 0,3 ≤ × ≤1

Nurodyti dydžiai buvo pasirinkti, kadangi būtent šios smulkios dalelės daro didžiausią žalą žmonėms. Todėl minėti dydžiai naudojami JAV Aplinkos apsaugos agentūroje, Pasaulio sveikatos organizacijoje ir Europos Sąjungoje siekiant įvertinti bet kokios dominančios aplinkos sąlygas.

Oro filtrai, patikrinti remiantis standartu ISO 16890, atitinka aukštos kokybės, efektyvumo ir tvarumo reikalavimus. UAB „Technogaja“ gaminami filtrai yra akredituoti nepriklausomose tyrimų laboratorijose, kas užtikrina optimalias gaminių savybes ir klientų pasitenkinimą.

ISO16890

birželio 19th, 2018, kategorijoje: Naujienos autorius