UAB „Technogaja“ filtrų gamybos modernizavimas

kuriame-lietuvos-ateiti

UAB „Technogaja“ įgyvendina iš dalies Europos regionines plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą UAB „Technogaja“ filtrų gamybos modernizavimas  (Nr. 03.3.1-LVPA-K-841-02-0034).

Projekto tikslas: paskatinti tradicinės pramonės transformaciją, diegiant svarbių pramonės inovatyvumui ir visos ekonomikos augimui didelio poveikio technologijas (DPT) mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) gamybos procesuose.

Projekto veiklos: naujų inovatyvių įrengimų įsigijimas.

UAB „Technogaja“ yra sparčiai auganti inovatyvi vėdinimo sistemų filtrų gamybos įmonė. Ji ženklią dalį produkcijos eksportuoja. Išsilaikyti konkurencinėje aplinkoje ir plėsti veiklą Lietuvos bei eksporto rinkose įmanoma tik taikant didelio poveikio technologijas (DPT) ir diegiant naujus produktus.

Įmonė ketina įsigyti naują modernią technologinę įrangą ir išplėsti gaminių asortimentą.

Bus gaminami inovatyvūs aukštesnės filtravimo klasės oro filtrai, kurie leis patenkinti poreikius vartotojų, turinčių aukštus reikalavimus dėl oro filtravimo kokybės bei energetinio efektyvumo. Tai leis padidinti oro filtrų gamybos apimtis ir įmonės darbo našumą.

Šis projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondu investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT pramonei LT+“. Projektui įgyvendinti skirtos Europos regionines plėtros fondo lėšos.

Projekto biudžetas:                          888 900,00 Eur;

Projekto finansavimas:                     400 005,00 Eur.

 

Planuojama projekto veiklų pabaiga: 2019 metai.

balandžio 27th, 2018, kategorijoje: Naujienos autorius