Europos Sąjungos projektas „Pameistrystės mokymai darbo vietoje“

UAB „Technogaja“ kaip partneris dalyvauja iš 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte „Mažų ir vidutinių įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijos tobulinimui darbo vietoje“ Nr 다운로드. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0053. Projektas įgyvendinamas pagal 2014 – 2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ 다운로드.

Projekto tikslas: Užtikrinti nuolatinį inžinerinės pramonės įmonių darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 24 mėn 다운로드. (2020 m. gruodžio mėn. – 2022 m. gruodžio mėn.)

Projektą vykdo UAB „Stigma“ kartu su partneriais – 13 mažų ir vidutinių inžinerinės pramonės įmonių 다운로드. Projekte dalyvauja UAB „Arginta Engineering“, UAB „3D Creative“, UAB „BALTLED“, UAB „Baltic Cranes Logistics“, UAB BALTIC CRANES ENGINEERING, UAB Entech Group, UAB „Jutrix“, UAB „KEMEK ENGINEERING“, UAB „POLITECA“, UAB „ŠVYTĖJIMAS“, UAB „TECHRANGA“, UAB „Vilpros pramonė“, UAB „Technogaja“ 다운로드.  Projekto metu 261 šių įmonių darbuotojas kels kvalifikaciją darbo vietoje.

Įgyvendinant projektą įmonių darbuotojams bus sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją ir gebėjimus  savo praktines žinias pritaikyti taip, kad savo pareigines funkcijas jie galėtų atlikti technologiškai kokybiškai, teisingai, o veiklos rezultatai atitiktų nustatytus terminus 엘더스크롤5 다운로드.

Projekto vertė: 530821,11 Eur, iš jų ES parama, skirta projektui įgyvendinti, sudaro 265410,56 Eur

PROJEKTAS FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDO 다운로드.

ES projekto ikona

vasario 18th, 2021, kategorijoje: ES projektai, Naujienos autorius