Technologinių inovacijų diegimas UAB „Technogaja” gamyboje

kuriame-lietuvos-ateiti

UAB „Technogaja” įgyvendina iš dalies Europos regionines plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „Technologinių inovacijų diegimas UAB „Technogaja“ gamyboje 다운로드.

Projekto veiklos: naujų inovatyvių įrengimų įsigijimas.

UAB „Technogaja” yra sparčiai auganti inovatyvi vėdinimo sistemų filtrų gamybos įmonė 다운로드. Didelė dalis įmonės produkcijos yra eksportuojama. Šiuo metu gamybos proceso metu patiriamos ženklios žaliavų bei elektros energijos sąnaudos, taip pat susidaro atliekos, kurių dalies negalima perdirbti 웹툰 송곳 다운로드.

Projekto tikslas – įsidiegti technologines ekoinovacijas siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Įmonė ketina įsigyti modernius įrengimus ir pradėti gaminti atnaujintus bei naujus produktus, tokiu būdu reikšmingai praplečiant gaminių asortimentą 다운로드. Įsigyjami efektyvūs įrengimai padidins darbo našumą, medžiagų apdorojimo ir detalių sujungimo tikslumą. Tai leis pagerinti metalo, kartono bei kitų žaliavų išeigą, sumažinti atliekų kiekius ir sudarys sąlygas taupyti elektros energiją 다운로드.

Šis projektas vykdomas pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondu investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Eco-inovacijos LT+“ 다운로드.

Priemonės tikslas: skatinti labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones diegti technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes 워드 2018 다운로드.

Projekto biudžetas: 1 591 200,00 Eur;

Projekto finansavimas: 716 040,00 Eur.

 

Planuojama projekto veiklų pabaiga: 2021 metai 코코 한국어 더빙 다운로드.

sausio 9th, 2020, kategorijoje: ES projektai, Naujienos autorius